De energietransitie?

Om klimaatdoelen te halen en de aarde leefbaar te houden, moeten we van de fossiele brandstoffen af. Dat betekent dat van burgers wordt verwacht de energiehuishouding ingrijpend te veranderen. Isoleren dus, en zonnepanelen plaatsen, en van het gas af, meer plantaardig eten en het vliegtuig laten staan. Hoe menselijk is die energietransitie? En wat betekent dit voor de verhoudingen in een samenleving? Ligt hier een opgave voor het sociaal werk? Klimaatplein en Buurtbinders gaan op maandag 26 november op zoek naar de antwoorden.

 

Programma maandag 26 november 2018:

18.00 uur Ontvangst in Willem Twee (10 minuten lopen vanaf CS) te ‘s-Hertogenbosch met soep en belegd brood.

18.45 uur Rob van der Rijt, oprichter Klimaatplein.com en Maartje van der Lee & Willeke van der Doelen, oprichters Buurtbinders.
Kort Welkomstwoord in expositieruimte World Press Photo

18.50 uur Tom van der Lee, tweede kamerlid GroenLinks
De betekenis van de energietransitie voor bedrijven en burgers

19.05 uur Anne-Marie Spierings gedeputeerde provincie Brabant, Erik de Rooij directeur Welzijn Divers en Rob Boogaarts, ontwikkelingsmanager Brabant Wonen
Klimaatneutraal ondernemen en wonen in Brabant, waar liggen de sociale uitdagingen?

19.20 uur Maya van der Steenhoven, directeur programmabureau Warmte-Koude
Wat zijn de reële alternatieven om van het gas los te komen en hoe krijgen we iedereen mee?

19.35 uur Willeke van der Doelen oprichter Buurtbinders, Raoul Beckers programmamanager duurzaamheid gemeente ‘s-Hertogenbosch
Het menselijk perspectief

19.50 uur Interactie met het publiek
Anne-Marie Spierings, Tom van der Lee, Maya van der Steenhoven, Erik de Rooij en Rob Bogaarts in gesprek met het publiek

20.10 uur Slot en uitnodiging World Press Photo tentoonstelling te bezoeken.

22.00 uur Sluiting bijeenkomst en tentoonstelling

Partners van Klimaatplein en Buurtbinders hebben gratis toegang tot deze bijeenkomst. Andere belangstellenden betalen een bijdrage van €79,- (excl. BTW). Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mailtje te zenden met uw naam naar info@klimaatplein.com of info@buurtbinders.nl o.v.v. Bijeenkomst energietransitie.