Stichting Wereldbeelden wil lokaal en regionaal ruimte bieden aan internationale beeldvorming. Dit doen we met behulp van multimediale instrumenten, onder  meer door het organiseren van tentoonstellingen, bijeenkomsten, workshops, educatieve en culturele programmering.
Met het verbinden van netwerken willen we aanwezige kennis en expertise versterken.

Het bestuur van Stichting Wereldbeelden wordt gevormd door Ruud Geven, Claire van Nunen en Warren van Hoof.